roruen

Despre companie

 

                                                                                                   

 

Compania SC „ANV-Cons” SRL este o societate cu capital privat care şi-a început activitatea în anul 2004. 

 

DOMENIU DE ACTIVITATE

 

Principalele direcţii de activitate ale companiei sunt:

Ø Instalaţiile electrice interioare şi exterioare;

Ø Testările electrice de laborator.

Din 2012 compania şi-a lărgit activitatea în domeniul: 

Ø  Construcţiilor;

Ø  Reparaţiilor;

Ø  Reconstrucţiilor. 

Într-o scurtă perioadă de timp am reuşit să mărim gama de produse şi servicii astfel încât cerinţele clienţilor să fie satisfăcute la maxim.

SC „ANV-Cons” SRL dispune de personal experimentat în domeniu, motivat de realizările obţinute şi de perspectivele existente. Suntem un colectiv tânar, generator de idei constructive, aflat în permanenţă interacţiune şi urmărim satisfacerea în totalitate a cerinţelor clienţilor prin serviciile de calitate prestate în folosul acestora. 

Acest lucru este posibil graţie calificării, ambiţiei şi orientării către nou a colectivului, precum şi a:

·        Practicilor de negociere orientate spre satisfacerea clientului;

·        Oferirea de proiecte „la cheie” în pachet complet de servicii (instalaţii şi amenajări interioare);

·        Găsirea de facilităţi financiare pentru serviciile oferite (în rate sau prin contracte de leasing);

·        Oferirea de reduceri substanţiale la utilaje şi materiale de la diferiţi dealeri (ROMSTAL, BICOMPLEX, SUPRATEN,Habsev-Grup,TD Odescablu Moldova ş.a.).

 

            Compania îşi rezervă o garanţie în plus a seriozităţii şi nivelului înalt de competenţă faţă de client prin implementarea şi menţinerea unui sistem de calitate asumându-şi următoarele exigenţe:

Ø Siguranţă în exploatare;

Ø Siguranţă la foc;

Ø Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protectia mediului înconjurator;

Ø Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;

Ø Protecţie împotriva zgomotului.

  

MANAGEMENT

           

Activitatea companiei este direcţionată spre proiectarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii prin aplicarea unui ansamblu de acţiuni orientat spre îndeplinirea corespunzătoare a cerinţelor stipulate în contractele încheiate cu beneficiarii.

 

Obiectivele grupului managerial sunt:

Ø  Reinvestirea profitului 

Ø  Ridicarea nivelului calităţii execuţiei şi managementului prin:

·      Programe de instruire;

·      Dotare tehnică corespunzătoare.

Ø Dezvoltarea pe piaţă 

Ø Promovarea imaginii:

·      prin publicitate în cataloage de specialitate;

·      la manifestări organizate la nivel naţional şi internaţional.

Ø Lărgirea pieţei de desfacere: 

·     Deschiderea filialelor în teritoriu;

·     Încheierea contractelor de parteneriat cu noi antreprenori.

 

SERVICII

 

SC „ANV-Cons” SRL  oferă servicii complete în următoarele domenii:

·          Lucrări de proiectare;

·          Testări electrice de laborator;

·          Instalaţii sanitare;

·          Instalaţii electrice interioare şi exterioare;

·          Lucrări de construcţii-montaj;

·          Lucrări de amenajare a teritoriului;

·          Învelitori şi şarpante, izolaţii hidrofuge;

·          Lucrări de finisare a construcţiilor;

·          Asamblarea panourilor de comandă.

 

Serviciile „la cheie” oferite de SC „ANV-Cons” SRL în domeniul construcţiilor includ:

·      Consultanţa pentru alegerea tipului şi a configuraţiilor necesare;

·      Proiectare;

·     Obţinerea autorizaţiei de construire;

·     Executarea lucrărilor de construcţii-montaj;

·      Darea în exploatare;

·      Service în perioada de garanţie şi post-garanţie.

 

          Compania asigură componentele optime şi condiţiile de planificare adaptate la tehnologiile în vigoare garantând succesul oricărui proiect.

          Toate activităţile menţionate sunt destinate lucrărilor de investiţii industriale şi civile.

          Oferta de servicii a firmei acoperă toate etapele necesare realizării unei lucrări complexe  - de la propunerea soluţiilor şi elaborarea proiectelor până la aplicare în practică a acestora.

      

GARANŢII      

    

Compania oferă şi garanţii. Acestea sunt pentru sistemele în funcţiune şi îndeplinirea condiţiilor de confort solicitate de client.

Pentru toată gama de instalaţii şi utilaje oferite, SC „ANV-Cons” SRL acordă, prin intermediul partenerilor noştri, următoarele servicii:

Ø Service în perioada de garanţie pentru sistemele livrate (în funcţie de garanţia oferită de producătorul echipamentelor). Sunt incluse şi reviziile tehnice periodice (de 2 ori/an: primăvara (luna mai) şi toamna (luna octombrie);

Ø Service în perioada de post garanţie (pe bază de contract de service);

Ø Deplasare la obiectiv în timp real: 2-3 ore din momentul contactării telefonice.

 

ALTE SERVICII

 

Prin echipele sale de tehnicieni şi experţi, SC „ANV-Cons” SRL oferă servicii complete de:

Ø  Management de investiţie;

Ø  Consultanţă de specialitate.

 

În domeniul electric, echipa noastră de specialişti pune la dispoziţia beneficiarilor soluţi tehnice şi echipamente moderne pentru realizarea de instalaţii electrice interioare şi exterioare:

 

 

Ø De forţă: 

· tablouri electrice;

· elemente de automatizare.

Ø Curenţi slabi

Ø Iluminat

Ø Instalaţii de paratrăsnet

 

ASIGURAREA CALITĂŢII

 

          În dorinţa de a îmbunătăţi modul propriu de lucru precum şi calitatea serviciilor oferite,  SC „ANV-Cons” SRL a implementat şi menţine până în prezent un sistem de calitate în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.

În condiţiile unei concurente acerbe în care, de cele mai multe ori factorul determinant în cumpararea unui produs ori serviciu, o reprezinta calitatea şi nu preţul.

Compania creează o imagine plăcută şi a reuşit să atragă un număr mare de clienţi care au apreciat serviciile oferite.

Secretul succesului companiei SC „ANV-Cons”SRL constă în abordarea individuală către fiecare client, înţelegerea necesităţilor clientului şi corectitudinea repartizării priorităţilor.

 

 

SUNTEM ALEŞI PENTRU CALITATE, SIGURANŢĂ ŞI CONFORT!

„ANV-CONS”- LOCOMOTIVA DEZVOLTĂRII CONFORTULUI!

 

+373 (22)
35-02-02
+373 (22)
35-02-02
Poşta electronică:
Informaţie de contact
© 2019 ANV-CONS
Realizat de web-studio.md